رفتن به محتوای اصلی
بیحسی لب پایین و چانه
بی حسی لب و چانه بعد جراحی دندان عقل

بی حسی لب و چانه بعد جراحی دندان عقل

فهرست محتوااز کجا بفمیم عصب در مجاورت نزدیک دندان است؟اگر عصب نزدیک ریشه دندان باشد نباید دندان را خارج کرد؟اگر بی حسی لب و چانه بعد از جراحی دندان اتفاق افتاد چه کنیم؟چه مدت طول میکشد بی حسی برطرف شود؟آیا ممکن است بی حسی لب و چانه بعد از جراحی…

ادامه مطلب

برگشت به بالا
جستجو