رفتن به محتوای اصلی
شکستن ریشه دندان
شکستن ریشه دندان موقع کشیدن و باقی ماندن ریشه در لثه

شکستن ریشه دندان موقع کشیدن و باقی ماندن ریشه در لثه

فهرست محتواچرا گاهی ریشه دندان می شکند؟ آیا پزشک مقصر است؟ آیا ریشه شکسته باقیمانده باید حتما خارج شود؟ بعد از شکستن ریشه دندان اگر ریشه شکسته بماند چه میشود؟ خارج کردن ریشه شکسته چگونه است؟ یکی از سوالات و ارجاعات خیلی زیاد که گاهی باعث نگرانی زیاد بیماران می…

ادامه مطلب

برگشت به بالا
جستجو